Utsatte yrkesgrupper

Det er mange yrker som er utsatt yrkesrelaterte hudlidelser som f.eks eksemer og tørr hud.

På toppen av statistikken finner vi frisører og renholdere. Sykepleiere og pleie- og omsorgsarbeidere er også svært utsatt. Langt oppe finner vi også kokker, slaktere, servitører og bakere.

En annen yrkesgruppe som er utsatt er offshorearbeidere innen oljenæringen.

Fellestrekk for disse belastede yrkene er:

Vann og skitt

Vaskemidler

Irritanter

Mye håndvask

Mye hanskebruk

Definisjon av vått arbeid:

Lengre enn 2 timer per skift med våte hender

Lengre enn 2 timer pr skift med tette hansker

Vasker hendene ofte (5-10 ganger/dag)

Gloves In A Bottle er utviklet for beskyttelse mot nettopp vått arbeid og kontakt med vaskemidler og irritanter.

Gloves In A Bottle kan derfor sterkt anbefales hvis du arbeider i noen av disse yrkesgruppene som nevnt ovenfor.